CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL (ACELL)

D'acord amb l'article 62 del Decret 58/2010, de 4 de maig de 2010, de les Entitats Esportives de Catalunya, en relació amb l'article 61.a) i 61.c) del mateix cos legal, i l'article 58è dels Estatuts de la FEDERACIÓ CATALANA D'ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL (ACELL), i en representació de tots els clubs afiliats en aquesta Federació, la Presidenta de la FEDERACIÓ CATALANA D'ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL (ACELL) per acord de la Junta Directiva té l'honor de convocar-lo a l'Assemblea General Ordinària pel dia 26 de juny de 2019. L'Assemblea General Ordinària es celebrarà a les 18:00 hores en primera convocatòria i a les 18:30 hores en segona convocatòria, a la localitat de Barcelona, Sala d'Actes de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (Rambla de Catalunya, 81 pral. de Barcelona), i amb el següent: ORDRE DEL DIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 1. Informe de la Presidenta. 2. Nomenament per l'Assemblea de dos interventors per l'aprovació de l'acta, si s'escau, d'acord amb l'article 66 del Decret 58/2010, de les Entitats Esportives de Catalunya. 3. Aprovar, si s'escau, l'informe o la memòria de les activitats de l'exercici vençut. 4. Aprovar, si s'escau, els comptes anuals amb el balanç i el compte d'ingressos i despeses i la memòria. 5. Aprovar, si s'escau, les noves quotes establertes pel pagament de les llicències i altres conceptes. 6. Aprovar, si s'escau, el pressupost econòmic de la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL), per a l'exercici vigent. 7. Aprovar, si s'escau, el Programa Anual i el Calendari Esportiu Oficial de la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL), per a l'any 2019. 8. Informe del resultat del concurs per a l'adjudicació del CEM Mundet 9. Ratificació de càrrecs de la Junta Directiva. 10. Torn obert de paraula La documentació relativa a l'Assemblea es troba a disposició dels assembleistes a les oficines de la Federació

Amb el suport de:

Col.laboradors:
Logo
Gran Via, 645, sobreàtic 08010 Barcelona 93 318 39 44

Segueix-nos a les xarxes socials


Si tens qualsevol dubte