Òrgans de govern


ASSEMBLEA GENERAL de socis de la Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual-ACELL (125 representants de les entitats Federades). És l’òrgan suprem de govern i es reuneix preceptivament, com a mínim un cop a l’any.

JUNTA DIRECTIVA. És l’òrgan col·legiat de govern, de gestió i administració que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats de la federació i administrar i gestionar els seu funcionament d’acord amb l’objectiu social i els acords de l’Assemblea General.Els membres d'aquesta Junta Directiva no reben cap retribució econòmica. Es reuneix un cop al trimestre com a mínim. Està formada per 23 membres:

Presidenta:Marina Gómez Hernández
Vicepresident 1er.: Toni Garrich Aumatell
Vicepresident 2n.: Joan Lluis Monteys Ortiz
Vicepresident 3er.: Leonor Teresa Castillo Negre
Secretari: Xavier Ferré Giralt
Tresorer: Víctor Fernández López
Vocals:
Rosa Mª Cadenas Pradés
Serapi Colombo Perales
Mercè Cuberta Fauria
Josep LL. Valera Garcia
Manel Pech López
M. Carme Saldaña Marsal
Xavier Tendero López
Montserrat Cuberta Fauria
Anna Pàmies Gallego
Pere Pocurull Botigué
Pere Prat Tomás
Juan J. Sorribes Maretin
Lluís P. Torrealba Tamayo
Claudia Roca Balcells
Ferran Delgado Falcón
Estaments: Raül Carbonell Blasco (Estament de tècnics)
Salvador Ribas Paya (Estament d’esportistes)

COMISSIÓ DELEGADA. És un òrgan col·legiat complementari de la Junta Directiva, l’objectiu del qual és el control ordinari i el seguiment de la gestió federativa, tant econòmica com esportiva i/o de lleure, que exercirà les facultats que la Junta Directiva acordi expressament delegar-li a més de les previstes en l’article 74 dels estatuts de la Federació ACELL. Els membres d'aquesta Junta Directiva no reben cap retribució econòmica. Es reuneix com a mínim un cop al mes. Està formada per 7 membres:

Marina Gomez Hernández Leonor Castillo NegreVíctor Fenández López
Toni Garrich Aumatell Ferran Delgado Falcon Xavier Ferré Giralt
Joan Lluis Monteys Ortiz

GERENT de la Federació ACELL (José Manuel Algeciras Rosado.)

Amb el suport de:

Col.laboradors:
Logo
Gran Via, 645, sobreàtic 08010 Barcelona 93 318 39 44

Segueix-nos a les xarxes socials


Si tens qualsevol dubte: